jj-ccr logo

Utrustning & tillbehör

HELIKON Magnesium Fire Starter

DOAN'S® FIRE STARTING TOOL, MAGNESIUM; U.S PATENT NO. 4.188.192

När du skall göra eld och tändstickorna är blöta så är detta ett mycket enkelt sätt att göra eld på. Skrapa på eldstålet så att gnistor uppstår, dessa har nästan 3000°C.

 

Teknisk information

Relaterade filer

Modeller