jj-ccr logo

Utrustning & tillbehör

HELIKON SCOUT Fire Starter

När du skall göra eld och tändstickorna är blöta så är detta ett mycket enkelt sätt att göra eld på. Skrapa på eldstålet så att gnistor uppstår, dessa har nästan 3000°C.


Produkt information:
• Innehåll:
-> Eldstål
-> Bränsle tabletter
-> Bomull
• Packat i en aluminum box storleken 10x6x2cm.
• Vatten och frost säker.

Teknisk information

Relaterade filer

Modeller