jj-ccr logo

ASP

ASP Talon Breakway Tip

Talon BreakAway Tip är en batongtopp avsedd för att hjälpa användaren att ta sig igenom glas med hjälp av en st keramisk pigg. 
Den keramiska piggen krossar enkelt härdat glas och med rätt teknik tar man sig vid behov genom framrutan på en bil.

  

Talon BreakAway Tip ersätter den ordinarie batongtoppen vilket gör att batongen blir lite lägre i både stängt och öppet läge.

Teknisk information

Relaterade filer

Modeller


Media och övrig teknisk information