jj-ccr logo

Direct Action

Direct Action

DIRECT ACTION® är ett projekt som är sprunget från att kombinera bra design och tillverkningskapacitet med en förståelse för specifika slutanvändares behov.

 Denna kombination har skapat förutsättningar för ett individuellt-som-ett-system som är öppet och flexibelt med alla nödvändiga möjligheter, men är fortfarande strömlinjeformat och undviker överbelastning. Varje del av systemet gränsar till de andra komponenterna: vapen, lastbärande utrustning, ryggsäckar, jackor, uniformer och jämnt kamouflage mönster - var och en är en del av en helhet och en nyckelkomponent som är viktig för uppdragets framgång.

 När man skapade DIRECT ACTION® var varje detalj noggrant genomtänkt - inga slumpmässiga val, inga kompromisser, ingen "samma gamla grejer" designmetoder, utan att göra avkall från ny teknik - och allt baserat på första- hands upplevelser av specialoperationsenheter.

 Vi vill se till att med DIRECT ACTION® får du det bästa redskapet som finns.

 

GO LOUD!

 

Teknisk information

Relaterade filer

Modeller

FILM - DIRECT ACTION

KATALOG - DIRECT ACTION